Voorwaarden

Privacy

GI-JON gaat zeer zorgvuldig om met haar cliënt informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. GI-JON houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat geldt ook voor de gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt of op grond van één of meerdere wettelijk grondslagen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). GI-JON bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.