Therapie

Geneeswijze

GI-JON is een geneeswijze die de verstoringen in de levensenergie die bij iemand zijn ontstaan opheft. Energetische verstoringen leiden tot klachten of ziekteprocessen in het fysieke lichaam maar kunnen ook tot psychische klachten leiden. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld uiten in voelbare stress, depressiviteit of angst, maar ook in psychoses of fobieën.

De geneeswijze GI-JON is gestoeld op de geesteswetenschap waarin de mens beschouwd wordt als zijnde meer dan alleen het uiterlijke stoffelijke lichaam (fysieke lichaam). In het stoffelijke lichaam stroomt het levenslichaam (etherisch lichaam). Daarnaast heeft ieder mens een zielelichaam (astraallichaam) waarin het denken, voelen en willen plaatsvindt en dat zich verbindt met het levenslichaam. In het zielelichaam voegt zich het ‘ik’ (geest) van de mens. De mens onderscheidt zich van een dier doordat hij met zijn ‘ik’ of geest kan ingrijpen op de zieleprocessen wat o.a. leidt tot het kunnen maken van keuzes en het dragen van verantwoordelijkheid.

Energetische lichaam

Het levenslichaam en het zielelichaam kunnen we beschouwen als een soort energetische lichamen die voor ons niet zichtbaar zijn. Het levenslichaam is het midden lichaam dat zich bevindt tussen ons stoffelijke lichaam en zielelichaam. De levensenergie in het levenslichaam draagt zorg voor het goed kunnen functioneren van alle stoffelijke structuren en organen maar ook voor de vorm van ons stoffelijke lichaam. Een steen bestaat alleen uit stoffelijke substantie en kan hier op erosie na voor altijd zijn. Maar bij de mens valt na zijn dood zijn stoffelijk lichaam uit elkaar. Hierin wordt het bestaan van het levenslichaam al gefundeerd. Als ons levenslichaam zich niet meer goed kan verbinden met ons stoffelijke lichaam door ziekteprocessen die zijn ontstaan, treedt de dood in. 

Vanaf dat moment verliest ons stoffelijk lichaam zijn vormkracht en begint het proces van ontbinding. Het bestaan van het levenslichaam en zielelichaam verklaart ook waarom de mens niet alleen door natuurwetmatige processen kan worden begrepen en waarom de chemische medicijnen uit de allopathie die alleen gericht zijn op het stoffelijk lichaam, oorzakelijk geen ziekte kunnen beïnvloeden maar alleen symptomatisch klachten kunnen verminderen.

Levensenergie

Het goed kunnen stromen van het zielelichaam waardoor de zieleprocessen en het ingrijpen van het ‘ik’ op deze zieleprocessen goed kan plaatsvinden, is ook afhankelijk van het levenslichaam en de daarin stromende levensenergie. De levensenergie van de mens is dus nodig voor alle lichamelijke en geestelijke processen. Als de levensenergie niet goed stroomt, gaat dit leiden tot klachten en ziekteprocessen. Verstoringen in de levensenergie kunnen o.a. ontstaan door lichamelijke of geestelijke trauma’s (ook littekens na val of operatie horen tot een lichamelijk trauma) maar ook door een langdurig minder goed voedingspatroon. Daarbij heeft ieder mens vaak aangeboren dat een bepaald deel van zijn levenslichaam wat minder goed stroomt. Afhankelijk van de grootte van de verstoring maar ook van je levenspatroon en levensverloop gaat dat wel of niet tot klachten of ziekteprocessen leiden

Via een speciaal onderzoek is een tekort of een teveel aan levensenergie (op een bepaalde plaats in het levenslichaam) voelbaar. Door het inzetten van een voor iemand juiste levenskracht in de vorm van een maretakbloesem essence of plantaardige kleur wordt deze verstoring opgeheven waardoor de levensenergie weer goed kan gaan stromen en een harmonie ontstaat tussen het stoffelijke-, levens- en zielelichaam. Dit leidt tot genezing van lichamelijke en geestelijke ziekteprocessen, ook van ziekteprocessen die in het gewone medische circuit niet behandelbaar lijken te zijn.