Praktijk GI-JON

Marjon Brinkgreve

Al bijna 40 jaar werk ik, Marjon Brinkgreve, in mijn praktijk vanuit geesteswetenschappelijke inzichten. Door het vele jaren beoefenen van Meridiaan-Kleurentherapie zijn door mij nieuwe inzichten verworven in de energetische lichamen (het levenslichaam en zielelichaam) van de mens en de wijze waarop deze therapeutisch beïnvloed kunnen worden. Door de speciale diagnostiek die ik beoefen, zijn niet alleen stoorvelden in de energetische lichamen van de mens voelbaar maar ook is direct voelbaar of datgene wat therapeutisch wordt ingezet een goede uitwerking heeft op iemands levenslichaam en ziele lichaam.

Meridiaan-kleurentherapie

De meridiaan-kleurentherapie, die oorspronkelijk is ontwikkeld door Christel Heidemann, ordent de processen van het levenslichaam middels het inzetten van kleuren (plantaardig gekleurde zijde) op de huid waar zich speciale punten van het levenslichaam bevinden. Door het ontstaan van nieuwe inzichten omtrent het levenslichaam en zielelichaam maar ook van nieuwe inzichten omtrent de werking van de kleuren op deze energetische lichamen van de mens, heb ik mijn eigen behandelingsmethode kunnen ontwikkelen.

Maretakbloesem Essences

In september 2020 ben ik in aanraking gekomen met de maretakbloesem essences die ontwikkeld zijn door Raphaël Kleimann. Het contact dat ik heb gehad met Raphaël Kleimann heeft geresulteerd in het aanschaffen van de maretakbloesem essences en heeft mijn ontdekkingsreis met de essences geïnitieerd.

Aangezien ik door mijn speciale diagnostiek kan voelen hoe de essences de energetische lichamen van de mens beïnvloeden en welke werkingskracht van de essences uitgaat, ben ik begonnen met het inzetten van de essences bij patiënten.

Inmiddels heeft zich aan mij de bijzondere werking van de maretakbloesem essences geopenbaard, hoe deze ingrijpen in het gebied van het levenslichaam en zielelichaam en daar een bijzondere harmoniserende invloed hebben.

Mijn ontdekkingsreis zal doorgaan en de inzichten zullen zich uitbreiden. Elke dag voel ik in de praktijk de diepgaande kracht van de essences. Mijn beleving is dat de maretakbloesem essences juist in deze tijd tot ons zijn gekomen om de mens op een ander niveau te bereiken dan voorheen. Zij lijken de werkingskracht van de kleur op de energetische lichamen te overstijgen.